Whatever the Weather
als kunstwerk-in-boekvorm

De uitnodiging tot Wezenlijke Ontmoeting zichtbaar en deelbaar maken. Zoals ik dat in NEW HORIZONS eerder heb gedaan met Rust en Ruimte. Het vinden van een vorm om 144 mensen die me dierbaar zijn volledig tot hun recht te laten komen.

Al een paar maanden puzzel ik daar uitgebreid op, in samenwerking met ontwerper Sybren Kuiper en boekbinder Wytze Fopma. We zoeken naar een vorm waarin:
- Elk portret op ware grootte wordt afgebeeld;
- Individueel, zodat je altijd één iemand tegelijk ontmoet;
- Waarbij het zo handig mogelijk moet zijn om de foto op ooghoogte te bekijken;
- ...zodat de aanwezigheid van degene op de foto maximaal voelbaar kan worden;
- ...zodat er een zo rijk mogelijke ontmoeting kan plaatsvinden.

Het boek krijgt geen tekst, dus geen verhalen over de ontmoetingen: alleen de portretten. De omvang wordt ca 23x35cm, 10cm dik en ca 5kg zwaar. Als flatbook gebonden maar mét hardcover, die vouwbaar is tot een standaard waarop ieder portret individueel te rusten kan worden gezet. Een dummy/prototype is weldra aanstaande.

Bij het maken vanhet boek zijn tot nu toe de volgende projectpartners betrokken:
Sipke Visser, fotobewerking (afgerond);
Sebastiaan Hanekroot, lithografie (afgerond);
Sybren Kuiper, design (in progress);
Wytze Fopma, binding.

Sebastiaan en Sipke aan het werk, respectievelijk in Apeldoorn en in Londen

De reis tot dusverre

Over hoe Whatever the Weather tot nu toe vormkrijgt en welke keuzes we daarin al hebben gemaakt, dat kun je lezen in de blogpost Het tot stand komen van Whatever the Weather als kunstwerk-in-boekvorm. Hoe blij ik was en ben met de eerste 144 portretten op papier, op ware grootte: dat lees je in de blogpost Ze zijn er, alle 144!.


Bijdragen

Voorzie je een waardevolle bijdrage te kunnen leren aan het verwezenlijken van aan de fysieke publicatie van Whatever the Weather - financieel, inhoudelijk, technisch of op welke manier dan ook - laat mij dit dan graag weten.

Je kunt ook al op het boek intekenen, en betaalt dan slechts € 144. Het boek verschijnt in een oplage van 432 genummerde exemplaren en kost na verschijnen uiteindelijk € 288.


Intekenen op Whatever the Weather

Bekijk tussenstand

Bekijk portretten